lagen.nu

Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:986
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Hovrätterna och kammarrätterna fastställer själva hur många nämndemän som skall finnas för tjänstgöring i domstolen. Domstolarna skall för varje län inom domstolens domkrets eller, om del av län ingår i domkretsen, för sådan del fastställa det antal nämndemän i domstolen som skall utses.

2 § Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i tingsrätten. För övriga tingsrätter fastställer hovrätten antalet nämndemän efter förslag av tingsrätten. Förordning (2010:986).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:986

3 § Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i förvaltningsrätten. För övriga förvaltningsrätter fastställer kammarrätten antalet nämndemän efter förslag av förvaltningsrätten. Förordning (2009:878).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Har upphävts genom förordning (1988:621).

5 § När nämndemän skall väljas skall domstolen anmäla detta till den som har att föranstalta om valet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:382

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:382
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om antalet nämndemän i länsrätt.
  • 3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.

Förordning (1988:621) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
upph. 4 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:621
Rubrik
Förordning (1988:621) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordning (1996:1257) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1257
Rubrik
Förordning (1996:1257) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordning (1997:1112) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förarbeten
Jfr prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1112
Rubrik
Förordning (1997:1112) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordning (2009:878) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:878
Rubrik
Förordning (2009:878) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordning (2010:986) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:986
Rubrik
Förordning (2010:986) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation