Upphävd författning

Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-09-15
Ändring införd
SFS 1983:780
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen ger tillkänna att 1983 års internationella kaffeavtal träder i kraft för Sveriges del den 1 oktober 1983.
Det nya kaffeavtalet ersätter 1976 års internationella kaffeavtal, som anges i punkt 26 i tillkännagivandet (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Ändringar

Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1982/83:142

Ändring, SFS 1987:342

    Omfattning
    upph.