Upphävd författning

Förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-11-21
Ändring införd
SFS 1983:870
Ikraft
1983-11-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med krigsmateriel avses i denna förordning varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Förordning (1992:1304).

2 §  Krigsmateriel som har förts från Sydafrika får inte föras in i riket utan tillstånd av regeringen.

[S2]Tillstånd enligt första stycket behövs inte för sådan införsel av skjutvapen och ammunition som regleras i vapenlagen (1973:1176) eller förordningen (1949:341) om explosiva varor.

3 §  Krigsmateriel som avses i 2 § får inte heller utan tillstånd av regeringen tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065), förvaras på tullager eller i frihamn eller sändas mellan orter inom tullområdet. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1299).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 23 november 1983 och gäller även oförtullad materiel som har inkommit till tullområdet före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1983-11-23

Förordning (1987:1174) om ändring i förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:566) om ändring i förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1299) om ändring i förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1304) om ändring i förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:539) om upphävande av förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

  Omfattning
  upph.