Lag (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning

Departement
Civildepartementet ST
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1073
Ikraft
1986-07-01
Tidsbegränsad
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I Norrbottens län får det bedrivas försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter som ankommer på länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden och länsbostadsnämnden i länet. För samma tid skall ledamöter och suppleanter i dessa nämnder icke väljas.

3 §  Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag i fråga om de uppgifter länsstyrelsen skall fullgöra enligt 2 § får regeringen meddela de föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.

Ändringar

Lag (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning

Förarbeten
Prop. 1985/86:5
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1988:974) om fortsatt giltighet av lagen (1985:1073) om försöks- verksamhet med en samordnad länsförvaltning

Lag (1990:6) om fortsatt giltighet av lagen (1985:1073) om försöks- verksamhet med en samordnad länsförvaltning