Upphävd författning

Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:507
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om sådan flyttningsersättning i form av traktamente vid dubbel bosättning och bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor som avses i lagen (1985:506) om vissa flyttningsersättningar.

2 §  Ansökan om traktamente vid dubbel bosättning skall göras innan anställningen tillträds.

3 §  Traktamente vid dubbel bosättning betalas ut förskottsvis för månad.

[S2]Innan traktamente betalas ut, skall arbetstagaren dels avge en försäkran om att han fortfarande är anställd och arbetar hos den arbetsgivare som har angetts i ansökningen om traktamente, dels anmäla om några förändringar har inträtt i fråga om de uppgifter om hushållsförhållanden som han har lämnat i sin ansökan.

[S3]Uppgifterna om arbetsförhållandena i försäkran enligt andra stycket skall vara bestyrkta av arbetsgivaren.

4 §  Bidrag till merkostnader för dagliga arbetsresor betalas ut månadsvis i efterskott.

5 §  Länsarbetsnämnden beslutar om traktamente och bidrag enligt denna förordning. Förordning (1986:743).

6 §  AMS meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1986:743).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar

Förarbeten
Prop. 1984/85:101
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:743) om ändring i förordningen (1985:507) om vissa flytt- ningsersättningar

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:416) om upphävande av förord- ningen (1985:507) om vissa flyttningsersättningar

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1985:507) om vissa flyttningsersättningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådan flyttningsersättning enligt lagen (1985:506) om vissa flyttningsersättningar som lämnas därefter.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1987-07-01