Upphävd författning

Lag (1986:853) om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-11-27
Ändring införd
SFS 1986:853
Ikraft
1986-12-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid 1987 års taxering skall den i 34 § 1 mom.första styckettaxeringslagen (1956:623) angivna tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vara den 10 mars.
Den i 35 § första stycket uppbördslagen (1953:272) angivna tidpunkten för tillställande av skattsedel skall, i fråga om skattsedel avseende 1986 års taxering, vara den 31 december.

Ändringar

Lag (1986:853) om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:64
Ikraftträder
1986-12-05

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.