Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
1986-11-27
Ändring införd
SFS 1986:856 i lydelse enligt SFS 2008:952
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Statliga myndigheters ansvar

1 §  Myndigheterna skall fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver den.

[S2]Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

[S3]Myndigheterna skall i sin verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering. Förordning (1999:593).

Serviceskyldighet

2 §  Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare. Förordning (1999:593).

Samråd

3 § Har upphävts genom förordning (2007:497).

4 §  Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen när ombudsmannen finner det lämpligt. Förordning (2008:952).

Ändringar

Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Förordning (1994:148) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för invandrare m.fl.

    Omfattning
    ändr. 4 §
    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1999:593) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för invandrare m.fl.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2, 3 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2007:497) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:952) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01