Upphävd författning

Förordning (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Ändring införd
SFS 1987:252
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att följande räntesatser och procenttal skall ändras den 1 juli 1987, nämligen
  1. den garanterade räntesatsen enligt 38 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller punkt 8 eller 9 i övergångsbestämmelserna till förordningen, om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses i 2 b eller 2 c i sammanställningen i 38 § andra stycket förordningen,
  2. procenttalet för annuitet enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1967: 552), om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses i 1, och
  3. procenttalet för basränta enligt 14 § räntelånekungörelsen (1967: 553), om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses i 1.
Räntesatserna och procenttalen skall ändras på det sätt som anges i följande sammanställning.
År för husets färdigställandeSänkning (--) eller höjning (+) den 1 juli 1987 av garanterad räntesats m. m., procentenheter. Låntagaren är en
juridisk personenskild person
1958--1960--0,95--0,10
1961--1965--0,75--0,10
1966--1970--0,70--0,05
1971--1975--0,60
1976--1978--0,45
1979--1980+0,40
1981--1983+0,25
1984--1986+0,20
Första halvåret 1987+0,20

Ändringar

Förordning (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus

Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.