Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:439 i lydelse enligt SFS 1999:862
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

2 § har upphävts genom lag (1999:862).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Lag (1991:1680) om ändring i lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Lag (1999:862) om ändring i lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Övergångsbestämmelse

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:27, Prop. 1998/99:138, Bet. 1999/2000:AU3
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01