Upphävd författning

Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
SFS 1965:276
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Arbetstagare får ej anföra besvär mot offentlig arbetsgivares beslut rörande hans arbets- eller anställningsvillkor, om talan i saken skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Genom första stycket inskränkes dock ej rätt att anföra besvär mot offentlig arbetsgivares beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras av arbetsgivaren. Lag (1974:1011).

Ändringar

Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut

Förarbeten
Prop. 1965:60

Ändring, SFS 1974:385

Ändring, SFS 1974:1011

Ändring, SFS 1987:439

    Omfattning
    upph.