Upphävd författning

Förordning (1987:476) om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:476
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i följande omfattning, nämligen
i fråga om Sydafrika
  1. 3 §, 4 § 1--3 samt 5 § med anledning av resolution nr 418 (1977) som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 4 november 1977,
  2. 3 § med anledning av resolution nr 569 (1985) som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 26 juli 1985,
i fråga om Sydafrika och Namibia
3 och 5 §§ för en handelsblockad mot dessa länder.

Ändringar

Förordning (1987:476) om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1990:79

    Omfattning
    upph.