Upphävd författning

Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-10-13
Ändring införd
SFS 1988:1066 i lydelse enligt SFS 1993:1029
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullmyndighet prövar fråga som avses i 8 § tredje stycket lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon. Generaltullstyrelsen prövar fråga som avses i 17 § lagen. Förordning (1993:1029).

2 §  När ett fordon förs in i Sverige och det skall betalas skatt för fordonet enligt lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon skall den som svarar för fordonet till tullmyndigheten lämna uppgift om fordonets registreringsnummer, registreringsland och totalvikt.

[S2]Är fordonet oregistrerat skall vid införseln uppgift lämnas även om fordonets ägare och dennes adress samt om de identifieringsmärkningar som finns på fordonet och var dessa är placerade.

[S3]Uppgifter enligt första och andra styckena skall lämnas skriftligen om tullmyndigheten inte medger undantag därifrån. Förordning (1993:1029).

3 §  Generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med Riksskatteverket föreskrifter för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon

    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1993:1029) om ändring i förordningen (1988:1066) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på utländska fordon

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1993-10-01

Förordning (1999:506) om upphävande av förordningen (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonskatt på utländska fordon

Omfattning
upph.
Ikraftträder
1999-07-01