Upphävd författning

Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Version: 1998:1382

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 1998:1382
Upphäver
Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
Kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifter om personalföreträdares deltagande i styrelsearbetet i allmän försäkringskassa finns i 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1382).

2 §  För en allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare och två suppleanter att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan.

Arbetstagarorganisation skall lämna den allmänna försäkrings

Ändringar

Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:1576) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:278) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1063) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1382) om ändring i förordningen (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.