Upphävd författning

Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1404 i lydelse enligt SFS 2007:1326
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt.

[S2]Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Förordning (2007:1326).

2 § Har upphävts genom förordning (1993:684).

Ändringar

Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:866) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:684) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (2002:694) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2007:1326) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:622) om upphävande av förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Omfattning
upph.