/r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
SFS 1988:23 i lydelse enligt SFS 1992:1567
Ikraft
1988-03-01
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall tillämpas på läkemedel som har förskrivits av en distriktssköterska som deltar i försöksverksamhet med förskrivning av läkemedel enligt de föreskrifter som socialstyrelsen meddelar. Därvid skall läkemedel som har förskrivits av en distriktssköterska likställas med läkemedel som har förskrivits av en läkare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid viss försöksverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988 och gäller till utgången av år 1991. Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har förskrivits före utgången av år 1991 men som expedieras efter denna tidpunkt.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:43
  Ikraftträder
  1988-03-01

Lag (1991:1592) om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid viss försöksverksamhet, dels ändring i samma lag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har föreskrivits före utgången av år 1993 men som expedieras efter denna tidpunkt. Lag (1992:1567).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1567) om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid viss försöksverksamhet, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Prop. 1992/93:83, Bet. 1992/93:SoU8
Omfattning
forts. giltighet; ändr.
Ikraftträder
1993-01-01