Upphävd författning

Utrikesdepartementets Föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur;

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-04-25
Ändring införd
SFS 1988:252 i lydelse enligt SFS 1997:20
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av 7 § kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 om bevisupptagning vid utländsk domstol.

1 §  Om en svensk domstol gör framställning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, skall framställningen sändas direkt till det centralorgan som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. Av 1 § andra stycket i kungörelsen följer att domstolen i sådant fall vid behov skall sörja för att framställningen översätts till den främmande statens språk eller till något annat språk som godtas av denna. I vilka fall översättning krävs framgår av bilagan.

2 §  Framställning om bevisupptagning i Österrike skall göras hos Bundesministerium für Justiz, Museumstrasse 7, A-1070 Wien, Österrike, på tyska språket i enlighet med överenskommelse med Österrike till förenklande av den internationella rättshjälpen enligt 1954 års Haagkonvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

[S2]3 3 För framställning om bevisupptagning i ett annat nordiskt land gäller cirkuläret (1995:419) för statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning. Föreskrifter (1997:20).

4 §  Ytterligare upplysningar angående tillämpningen av 1970 års Haagkonvention om bevisupptagning lämnas av Utrikesdepartementet, enheten för internationell rättshjälp (Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. 08/405 1000). Föreskrifter (1997:20).

Bilaga _________________________________________________________________________ Stat Centralorgan Krav på översättning _________________________________________________________________________

Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico Argentina U.S. Department of Justice Civil Division Office of Foreign Litigation, (adr.: 10th and Constitution Avenue, N.W. Washington D.C. 20004, USA) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (adr.: Reconquista 1088, Buenos Aires, Argentina) engelska spanska
Australien Attorney-General's Depart ment, Central Office (adr.: National Circuit, Barter, ACT 2600, Australien)
Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Law Courts, Bridgetown, Barbados)
Cypern Ministry of Justice (adr.: Nicosia, Cypern) ej franska
Estland Justiitsministeerium (adr.: Suur-Karja 19, EE-0100 Tallinn, Estland)
Frankrike Le Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale (adr.: 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) franska
Israel The Director of Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel)
Italien Ministry of Foreign Affairs (adr.: Rom, Italien)
Lettland Ministry of Justice (adr.: Brivibas Bulvaris 36, LV-1536 Riga, Lettland)
Luxemburg Le Parquet général près la Cour supérieure de Justice (adr.: 12, Côte d'Eich, Luxembourg-Ville, Luxemburg) franska eller tyska
Mexico Secretaria de Relaciones Exteriores Direccion General de Asuntos Juridicos (adr.: Ricardo Flores Magón No. 1, Mexico) spanska
Monaco The Directorate of Judicial Services (adr.: MC 98025, Monaco Cedex) franska
Nederländerna The Public Prosecutor with the district court of the Hague (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag) engelska, franska, nederländska eller tyska
Aruba The Attorney-General in Aruba of the Joint Court of Justice of the Netherlands Antilles and of Aruba (adr.: Aruba) nederländska, engelska, spanska
Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego (adr.: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, Polen)
Portugal The Director General of the Judiciary Department of Mini stry of Justice (adr.: Praca do Comércio, 1194 Lisboa Codex, Portugal) portugisiska
Singapore The Registrar of the Supreme Court (adr.: St Andrew's Road, Singapore 0617) engelska
Slovakien Ministry of Justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Department of International Law (adr.: Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovakiska Republiken) slovakiska
Spanien Ministry of Justice, Technical Secretariat General (adr.: San Bernardo 45, 28015 Madrid, Spanien) spanska
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbri tannien svarar: England och Wales The Foreign and Commonengelska wealth Office (adr.: London wealth Office (adr.: London SW1A 2AL, Storbritannien) (art. 2, 16-17) The Senior Master of the Supreme Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL, Storbritannien)
Skottland The Crown Agent for Scotland (adr.: Lord Advocate's Department, Crown Office, 5/7 Regent Road, Edinburgh EH7 5BL, Skottland) Nordirland The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice (adr.: Chichester Street BT1 3JF Belfast, Nordirland)
Suveräna basområdena Akrotiri och Dhekelia The Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas (adr.: Akro tiri och Dhekelia) (art. 16, 17, 18, 24) ej franska
Anguilla The Registrar of the East Caribbean Supreme Court (art.16-18) The Governor of Anguilla (art. 24) (adr.: Anguilla) ej franska
Caymanöarna His Excellency the Governor (art. 24) The Attorney-General (art. 16, 17) The Clerk of the Grand Court (art. 18) (adr.: Cayman Islands) ej franska
Falklandsöarna The Governor (art. 24) The Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands (art. 16, 17, 18) (adr.: Stanley, Falkland Is lands) ej franska
Gibraltar The Deputy Governor (art. 16, 17, 24) The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar (art. 18) (adr.: Gibraltar) ej franska
Guernsey The Bailiff, Deputy Bailiff, any Jurat of the Royal Court of Guernsey, the Chairman of a Jurat of the Court of Alderney and the Seneschal (or Deputy) of the Court of the Seneschal of Sark (adr.: Guernsey, Channel Islands)
Hongkong The Registrar of the Supreme Court (adr.: Hongkong) (art. 24, 35) The Chief Secretary, Hong Kong (art. 16, 17, 35) ej franska
Isle of Man Her Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man) ej franska
Jersey The Royal Court of Jersey (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien)
Tjeckiska republiken The Ministry of the Czech Republic (adr.: 128 10 Praha 2, Vyseh radská 16, Tjeckiska republiken) Justice of
Tyskland BadenWürttemberg tyska av auktoriserad överJustizministerium Baden-Württemberg (adr.: Schillerplatz 4, D-70173 Stuttgart) sättare
Bayern Bayerisches Staatsministe rium der Justiz, Justizpalast (adr.: Prielmayerstrasse 7, D-80335 München)
Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin (adr.: Salzburger Strasse 21-25, D-10825 Berlin)
Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107, D-14460 Potsdam)
Bremen Der Präsident des Landgerichts (adr.: Domsheide 16, D-28195 Bremen)
Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1, D-20335 Hamburg)
Hessen Hessisches Ministerium der Justiz (adr.: Luisenstrasse 13 D-65185 Wiesbaden)
MecklenburgVorpommern Ministerium für Justiz, Bundesund Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14, D-19053 Schwerin)
Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium (adr.: Am Waterlooplatz 1, D-30169 Hannover)
NordrheinWestfalen Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf (adr.: Cecilienallee 3 D-40474 Düsseldorf)
RheinlandPfalz Ministerium der Justiz (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3, D-55116 Mainz)
Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes (adr.: Zähringerstrasse 12 D-66119 Saarbrücken)
Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Justiz (adr.: Archivstrasse 1, D-01097 Dresden)
SachsenAnhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6, D-39116 Magdeburg)
SchleswigHolstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein D-24103 Kiel)
Thüringen Thüringer Justizministerium (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8 D-99094 Erfurt)
Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Servicio Consular Nacional (adr.: Esquina Principal frente a la Plaza Bolívar, Caracas, Venezuela) spanska
Föreskrifter (1997:20).

Ändringar

Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Ikraftträder
  1988-07-01

Utrikesdepartementets föreskrifter (1993:980) om ändring i föreskrifterna (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-08-01

Utrikesdepartementets föreskrifter (1997:20) om ändring i föreskrifterna (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Omfattning
ändr. 3, 4 §§, bil.
Ikraftträder
1997-02-01

Ändring, SFS 2000:708

Omfattning
upph.