Inaktuell version

Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2003:527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton skall tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för prövning av frågor som rör förundersökning och användande av tvångsmedel samt frågor om besöksförbud avseende gemensam bostad. Förordning (2003:527).

2 §  Domstolsverket indelar tingsrätterna i beredskapsområden efter samråd med Riksåklagaren.

[S2]Den tingsrätt som Domstolsverket bestämmer skall svara för samordningen av beredskapen inom området.

[S3]En tingsrätt, som är indelad för beredskap, får dagen före beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före sammanträdet. Förordning (2003:527).

 • DVFS 2013:2: Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

3 §  Tingsrätterna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig efter samråd med åklagarmyndigheten. Om tingsrätterna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av den hovrätt under vilken den samordningsansvariga tingsrätten hör. Förordning (1996:209).

4 §  Lagmannen avgör ärenden som enligt 3 § ankommer på tingsrätten och fördelar beredskapen på rotlar.

[S2]Beredskap bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare.

5 §  En tingsrätt som har beredskap skall, såvitt möjligt, i förväg ge till känna var sammanträde skall hållas och anslå uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls. Förordning (2003:527).

6 §  Domstolsverket meddelar närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt.

 • DVFS 2013:2: Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 12 april 1988. Bestämmelserna i 2--6 §§ får dock tillämpas från och med den 8 februari 1988.
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1993:181) om ändring i förordningen (1988:31) om tingrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-06-01

Förordning (1996:209) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2003:527) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2004:1276) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2011:969) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2015:648) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01