Upphävd författning

Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:549 i lydelse enligt SFS 1997:207
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Beslut i ärenden om anställning som fattats av myndigheter som enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet hör till Försvarsdepartementet överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1997:207).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1994:381) om ändring i förordningen (1988:549) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom Försvarsdepartementetets verksamhetsområde

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:631) om ändring i förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  Beslut som har överklagats hos Försvarets personalnämnd men som inte har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos Försvarets personalnämnd, skall i stället prövas av Överklagandenämnden för totalförsvaret.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:207) om ändring i förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1997-07-01

Förordning (2006:1334) om upphävande av förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före utgången av år 2006.
Omfattning
upph.