Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:563 i lydelse enligt SFS 1992:1307
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
 1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
 2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
 3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser. Förordning (1992:1307).

Ändringar

Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:1307) om ändring i förordningen (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01