Upphävd författning

Förordning (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:778 i lydelse enligt SFS 1996:1195
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avgiften enligt 2 § lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier skall beslutas av den garantiförvaltande myndigheten.

[S2]Avgiften skall fastställas så att statens beräknade kostnader för administration och förluster för respektive garantislag kan täckas.

[S3]Andra garantiförvaltande myndigheter än Statens bostadskreditnämnd och Exportkreditnämnden skall samråda med Riksgäldskontoret om metoder för beräkning av avgifter. Förordning (1996:1195).

Ändringar

Förordning (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier

Förordning (1996:1195) om ändring i förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1997:1006

  Omfattning
  upph.