Inaktuell version

/r1/ Lag (1989:253) om allmänna helgdagar helgdagar;

Version: 1989:253

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:253 i lydelse enligt SFS 2004:1320
Ikraft
1990-01-01
1989
Upphäver
Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag
Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

[S2] söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,

[S3] [S2] nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,

[S4] [S3] långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, annandag pingst, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320).

2 §Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagenden 1 januari
trettondedag julden 6 januari
långfredagenfredagen närmast före påskdagen
påskdagensöndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars
annandag påskdagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdagsjätte torsdagen efter påskdagen
pingstdagensjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagenden 6 juni
midsommardagen den 20-26 juni
annandag pingstdagen efter pingstdagen
midsommardagen den lördag som infaller under tiden den 20--26 juni
alla helgons dagden lördag som infaller under tiden den 31 oktober-6 oktober--den 6 november
juldagenden 25 december
annandag jul Lag (2004:1320). den 26 december.

Ändringar

Lag (1989:253) om allmänna helgdagar

Förarbeten
Prop. 1988/89:114
Ikraftträder
1990-01-01

Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:65, Prop. 2004/05:23, Bet. 2004/05:KU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-04-01