Upphävd författning

Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
SFS 1990:1008 i lydelse enligt SFS 2007:16
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Glesbygdsverket har till uppgift att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena. Förordning (1999:343).

2 §  Verket skall särskilt

 1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och statliga bolag, främst inom områdena arbete, utbildning, service och kommunikationer,
 2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatser,
 3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande fall samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt andra organ som har betydelse för gles- och landsbygdens utveckling. Förordning (2007:16).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Glesbygdsverket med undantag av 5, 19, 20, 30 och 34 §§. Förordning (1998:61).

Myndighetens ledning

4 §  Glesbygdsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1995:1329).

5 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § samma förordning. Förordning (1995:1329).

7 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).
8 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Förordning (1991:956) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för glesbygdsdelegationen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:996) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsmyndigheten

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-08-26

Förordning (1995:357) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsmyndigheten

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1329) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

  Omfattning
  upph. 5, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§; ändr. 2, 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:61) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1999:343) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1428) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:847) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:16) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000-2006.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-03-01

Ändring, SFS 2007:1154

Omfattning
upph.