Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1125) om gällande räntesats för allemanssparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-11-28
Ändring införd
SFS 1990:1125
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 1 januari 1991 och tills vidare årlig ränta med 12 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:1125) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 1991:87

    Omfattning
    upph.