Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:649
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 1 juli 1990 och tills vidare årlig ränta med 9 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 1990:1125

    Omfattning
    upph.