Upphävd författning

Lag (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1451
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, vid 1991 års taxering med 1 krona 10 öre per kilometer och vid 1992 års taxering med 1 krona 20 öre per kilometer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar

Förarbeten
Prop. 1990/91:54
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1996:489) om upphävande av lagen (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 och 1992 års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.