Upphävd författning

Förordning (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-03-15
Ändring införd
SFS 1990:79
Ikraft
1990-04-01
Upphäver
Förordning (1987:476) om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 3 §, 4 § 1--3 samt 5 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika med anledning av resolution nr 418 (1977) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 4 november 1977. Förordning (1993:1025).

Ändringar

Förordning (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1990-04-01

Förordning (1993:1025) om ändring i förordningen (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-09-13

Förordning (1994:538) om upphävande av två förordningar avseende Sydafrika

  Omfattning
  upph.