Upphävd författning

Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1991-03-07
Ändring införd
SFS 1991:106 i lydelse enligt SFS 1993:667
Ikraft
1991-03-20
Upphäver
Förordning (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Irak i följande omfattning, nämligen
 1. 3--5, 6 och 7 §§ med anledning av resolution nr 661 (1990) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 6 augusti 1990,
 2. 8 § med anledning av resolution nr 670 (1990) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 25 september 1990,
 3. 7 c § med anledning av resolution nr 687 (1991) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 3 april 1991. Förordning (1993:667)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1991. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 7 mars 1991.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.
  Ikraftträder
  1991-03-20

Förordning (1993:667) om ändring i förordningen (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 2003:492

Omfattning
upph.