Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1712 i lydelse enligt SFS 1997:1113
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Av 12 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 9 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål skall tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

[S2]Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål. Förordning (1997:1113).

2 §  I de län, i vilka domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, skall de uppgifter som beskrivs i 12 kap.4, 6, 8 och 9 §§tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Vad nu sagts skall gälla i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

[S2]Tingsrätt som avses i 1 § första stycket skall sända över gällande jurymannalista till annan tingsrätt inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

Ändringar

Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1997:1113) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01