Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1712 i lydelse enligt SFS 2018:1927
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Kungörelse (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

[S2]Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål. Förordning (2018:1927).

2 §  I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap.9, 11, 13 och 14 §§tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

[S2]En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande juryledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål. Förordning (2018:1927).

Ändringar

Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

    Ikraftträder
    1992-01-01

Förordning (1997:1113) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2018:1927) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-01-01