Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1712 i lydelse enligt SFS 2018:1927
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-05

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

1 §  Av 12 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 9 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål skall tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

[S2]Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål. Förordning (1997:1113).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

1 §  Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål. Förordning (2018:1927).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

2 §  I de län, i vilka domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, skall de uppgifter som beskrivs i 12 kap.4, 6, 8 och 9 §§tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Vad nu sagts skall gälla i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

[S2]Tingsrätt som avses i 1 § första stycket skall sända över gällande jurymannalista till annan tingsrätt inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

2 §  I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap.9, 11, 13 och 14 §§tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande juryledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål. Förordning (2018:1927).

Ändringar

Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1997:1113) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2018:1927) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-01-01