/r1/ Förordning (1991:1736) om användning av papper i statligt tryck;

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1736
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  När en statlig myndighet trycker skrifter skall den trycka hela upplagan på åldringsbeständigt papper om det är fråga om skrifter av vilka det skall lämnas pliktexemplar av enligt lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

[S2]Detta gäller dock inte riksdagen och dess myndigheter.

2 §  Riksarkivet får medge undantag från bestämmelsen i 1 §.

3 §  Riksarkivet meddelar föreskrifter om vad som krävs för att ett papper skall anses vara åldringsbeständigt.

Ändringar

Förordning (1991:1736) om användning av papper i statligt tryck

    Ikraftträder
    1992-07-01