Upphävd författning

Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Ändring införd
SFS 1991:447 i lydelse enligt SFS 2008:558
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Arkivstadga (1962:40) för Stockholm
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv.

2 §  Stockholms stadsarkiv är under Riksarkivet arkivmyndighet för statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, samt för myndigheter och sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) vilkas verksamhetsområde utgörs av Stockholms län. Förordning (1993:1100).

3 §  När stadsarkivet fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) anses som statlig arkivmyndighet.

4 §  Bestämmelserna i 11-14 §§ förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på stadsarkivet. Förordning (2008:558).

5 §  Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid stadsarkivet skall ha den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Ändringar

Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:972) om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:1100) om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:316, Prop. 1992/93:100
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (2000:733) om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2008:558) om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-08-15

Ändring, SFS 2013:791

Omfattning
upph.