Upphävd författning

Förordning (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:580 i lydelse enligt SFS 1994:828
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Skattemyndigheten prövar frågor om
 1. övertagande av fond för återanskaffning av fastighet och förlängning av fristen att ta fonden i anspråk enligt 5 § respektive 7 § första stycket lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1990:689) om upphävande av lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och
 2. övertagande av eldsvådefond enligt 10 § lagen (1981:296) om eldsvådefonder och enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1990:690) om upphävande av lagen (1981:296) om eldsvådefonder.
Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1994:828).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:580) med bemyndigande för Riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m.m.

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1827) om ändring i förordningen (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Ärenden enligt 1. och 2. som kommit in till riksskatteverket före den 1 juli 1992, men då ännu inte avgjorts, handläggs enligt äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:828) om ändring i förordningen (1991:580) med bemyndigande för Riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (2000:942) om upphävanade av förordningen (1991:580) med bemyndigande för Riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1998 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.