Upphävd författning

Jordförvärvsförordning (1991:736);

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-07-09
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2002:185
Upphäver
Jordförvärvsförordning (1979:231)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Anmälan om förvärv

1 §  Anmälan om förvärv enligt 3 b § jordförvärvslagen (1979:230) skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

2 §  Om anmälan uppfyller de krav för tillståndsfrihet som anges i 3 b § jordförvärvslagen (1979:230), skall länsstyrelsen utfärda bevis om anmälan.

3 §  Länsstyrelsen skall övervaka att ett åtagande om bosättning uppfylls. Länsstyrelsen skall tolv månader efter det att anmälan med åtagande om bosättning har kommit in till länsstyrelsen kontrollera att bosättning har kommit till stånd. Förordning (1994:159).

Förvärvstillstånd

4 §  I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområde enligt jordförvärvslagen (1979:230).

5 §  Frågor om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 7 §.

6 §  Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

[S2]Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna.

7 §  Frågor om förvärvstillstånd prövas av statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och förvärvaren är annan juridisk person än sambruksförening.

[S2]Länsstyrelsen skall i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till jordbruksverket.

8 §  I tillståndsärendet skall förvärvaren

 1. ge in fångeshandlingen, om inte ansökan avser tillstånd till framtida förvärv genom fång som avses i 2 § 2--4 jordförvärvslagen (1979:230) eller fång på offentlig auktion enligt 17 § samma lag,
 2. uppge ålder eller om förvärvaren är bolag, stiftelse eller annan förening än sambruksförening, förete bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,
 3. uppge avsikten med förvärvet,
 4. uppge sin och överlåtarens postadresser.

[S2]Länsstyrelsen kan i ett särskilt fall medge undantag från första stycket.

9 §  Frågor om förvärvstillstånd skall prövas utan dröjsmål. Beslut i ärendet skall meddelas senast tre månader efter det att ansökan gjordes, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet.

[S3]Kan säljaren påkalla inlösen enligt 14 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han därvid skall iaktta.

9 a §  Avgift tas ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 3 a § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) enligt bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
A. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 1 B. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och förvärvaren är annan än sambruksförening C. Tillstånd enligt 3 a § första stycket 3 i andra fall än som avses i punkten B Förordning (1992:235).5 8 6

Övriga bestämmelser

10 §  Om ett åläggande som har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 11 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) återkallas, skall detta genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

[S2]Om ett sådant åläggande har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut, skall länsstyrelsen anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen. Detsamma gäller om åläggandet har fullgjorts eller blivit inaktuellt. Om ett antecknat åläggande att ansöka om fastighetsbildning har fullgjorts, behöver någon anmälan dock inte göras. Förordning (2000:322).

11 §  Efter ett sådant förvärv som avses i 16 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen.

12 §  Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 17 § jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen.

13 §  Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen (1967:873).

Bilaga*

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

I Österåkers kommun Ljusterö församling
I Värmdö kommun Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö församlingar
I Haninge kommun Utö, Ornö och Muskö församlingar
I Norrtälje kommun Björkö-Arholma, Väddö, Singö, Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna församlingar
I Nynäshamns kommun Torö församling
Uppsala län
I Tierps kommun Västlands, Österlövsta och Hållnäs församlingar
I Östhammars kommun Forsmarks, Börstils, Hargs och Gräsö församlingar
Östergötlands län
I Ydre kommun Samtliga församlingar
I Kinda kommun Tidersrums, Horns, Hycklinge och Oppeby församlingar
I Boxholms kommun Blåviks och Malexanders församlingar
I Finspångs kommun Regna och Skedevi församlingar
I Valdemarsviks kommun Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar
I Norrköpings kommun Jonsbergs och Rönö församlingar
I Söderköpings kommun Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar
Jönköpings län
I Gislaveds kommun Burseryds, Sandviks, Gryteryds, Södra Hestra, Ås och Kållerstads församlingar
I Jönköpings kommun Visingsö församling
I Värnamo kommun Torskinge, Dannäs, Gällaryds och Nydala församlingar
I Sävsjö kommun Skepperstads, Hjälmseryds, Stockaryds och Hultsjö församlingar
I Vetlanda kommun Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhults, Näshults, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorps församlingar
I Eksjö kommun Kråkshults, Bellö, Ingatorps och Edshults församlingar
Kronobergs län
I Uppvidinge kommun Samtliga församlingar
I Lessebo kommun Ekeberga och Ljuders församlingar
I Tingsryds kommun Tingsås, Almundsryds, Älmeboda, Linneryds, Södra Sandsjö och Urshults församlingar
I Alvesta kommun Slätthögs, Mistelås och Västra Torsås församlingar
I Älmhults kommun Härlunda, Virestads, Stenbrohults, Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds församlingar
I Markaryds kommun Hinneryds församling
I Växjö kommun Asa och Aneboda församlingar
I Ljungby kommun Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, Bolmsö och Tannåkers församlingar
Kalmar län
I Högsby kommun Samtliga församlingar
I Torsås kommun Gullabo och Torsås församlingar
I Mörbylånga kommun Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa, Smedby, Södra Möckleby, Segerstads, Gräsgårds, Ventlinge, Ås, Norra Möckleby, Gårdby och Sandby församlingar
I Hultsfreds kommun Målilla med Gårdveda, Järeda, Virserums, Vena, Tveta och Mörlunda församlingar
I Emmaboda kommun Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö församlingar
I Kalmar kommun Karlslunda församling
I Nybro kommun Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars och Hälleberga församlingar
I Oskarshamns kommun Kristdala och Misterhults församlingar
I Västerviks kommun Västrums, Ukna, Dalhems, Västra Eds, Loftahammars, Odensvi, Hallingebergs, Hjorteds och Blackstads församlingar
I Vimmerby kommun Rumskulla, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi och Tuna församlingar
I Borgholms kommun Föra, Alböke, Löts, Egby, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöts, Runstens, Böda, Högby, Källa och Persnäs församlingar
Gotlands län
I Gotlands kommun Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Halls, Hangvars, Lärbro, Hellvi, Norrlanda, Ganthems, Vänge, Guldrupe, Buttle, Ala, Kräklingbo, Anga, Gammelgarns, Östergarns, Fröjels, Eksta, Sproge, Ardre, Alskogs, Garde, Etelhems, Lye, Lau, Närs, Burs, Stånga, Lojsta, Linde, Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Gerums, Levide, Silte, Hablingbo, Havdhems, Eke, Grötlingbo, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingar
Blekinge län
I Olofströms kommun Kyrkhults församling
I Karlskrona kommun Flymens, Kristianopels och Sillhövda församlingar
I Ronneby kommun Backaryds, Öljehults och Eringsboda församlingar
I Karlshamns kommun Ringamåla församling
Hallands län
I Hylte kommun Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingar
I Laholms kommun Hishults och Knäreds församlingar
I Falkenbergs kommun Gällareds, Krogsereds, Gunnarps, Fagereds, Källsjö och Älvsereds församlingar
Västra Götalands län I Munkedals kommun Bärfendals, Svarteborgs, Hede, Sanne och Krokstads församlingar
I Tanums kommun Samtliga församlingar
I Strömstads kommun Skee, Näsinge, Lommelands, Hogdals och Tjärnö församlingar
I Dals-Eds kommun Samtliga församlingar
I Färgelanda kommun Järbo, Råggärds, Lerdals och Rännelanda församlingar
I Bengtsfors kommun Samtliga församlingar
I Melleruds kommun Dalskogs och Skålleruds församlingar
I Svenljunga kommun Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, Östra Frölunda och Håcksviks församlingar
I Åmåls kommun Ånimskogs, Fröskogs och Edsleskogs församlingar
I Karlsborgs kommun Undenäs församling
I Gullspångs kommun Samtliga församlingar
I Töreboda kommun Beatebergs och Älgarås församlingar
I Mariestads kommun Torsö församling
I Lidköpings kommun Otterstads församling
Värmlands län
I Eda kommun Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
I Torsby kommun Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar
I Årjängs kommun Samtliga församlingar
I Sunne kommun Gräsmarks församling
I Filipstads kommun Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
I Hagfors kommun Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
I Arvika kommun Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
I Säffle kommun Svanskogs och Långseruds församlingar
Örebro län
I Laxå kommun Finnerödja och Tiveds församlingar
I Hallsbergs kommun Svennevads och Bo församlingar
I Hällefors kommun Grythyttans och Hjulsjö församlingar
I Ljusnarsbergs kommun Ljusnarsbergs församling
I Nora kommun Järnboås församling
I Lindesbergs kommun Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar
Västmanlands län
I Skinnskattebergs kommun Samtliga församlingar
I Heby kommun Huddunge, Enåkers och Nora församlingar
I Norbergs kommun Karbennings församling
I Sala kommun Möklinta församling
I Fagersta kommun Västervåla församling
I Köpings kommun Västra Skedvi församling
Dalarnas län
I Vansbro kommun Samtliga församlingar
I Malungs kommun Samtliga församlingar
I Gagnefs kommun Floda församling
I Rättviks kommun Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore församlingar
I Orsa kommun Orsa församling
I Älvdalens kommun Samtliga församlingar
I Mora kommun Våmhus och Venjans församlingar
I Falu kommun Svartnäs och Envikens församlingar
I Avesta kommun By församling
I Ludvika kommun Grangärde och Säfsnäs församlingar
Gävleborgs län
I Ockelbo kommun Åmots och Lingbo församlingar
I Ovanåkers kommun Voxna församling
I Nordanstigs kommun Samtliga församlingar
I Ljusdals kommun Samtliga församlingar
I Sandvikens kommun Österfärnebo församling
I Hudiksvalls kommun församlingar Delsbo, Bjuråkers och Norrbo
Västernorrlands län
I Ånge kommun Samtliga församlingar
I Sundsvalls kommun Stöde, Holms och Lidens församlingar
I Sollefteå kommun Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele församlingar
I Örnsköldsviks kommun Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö församlingar
Jämtlands län
I Ragunda kommun Samtliga församlingar
I Bräcke kommun Samtliga församlingar
I Krokoms kommun Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar
I Strömsunds kommun Samtliga församlingar
I Åre kommun Samtliga församlingar
I Bergs kommun Samtliga församlingar
I Härjedalens kommun Samtliga församlingar
Västerbottens län
I Bjurholms kommun Bjurholms församling
I Vindelns kommun Samtliga församlingar
I Robertsfors kommun Nysätra församling
I Norsjö kommun Norsjö församling
I Malå kommun Malå församling
I Storumans kommun Samtliga församlingar
I Sorsele kommun Samtliga församlingar
I Dorotea kommun Samtliga församlingar
I Vilhelmina kommun Vilhelmina församling
I Åsele kommun Samtliga församlingar
I Umeå kommun Holmöns församling
I Lycksele kommun Samtliga församlingar
I Skellefteå kommun Fällfors, Jörns, Lövångers, Burträsks och Kalvträsks församlingar
Norrbottens län
I Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs församling
I Arjeplogs kommun Arjeplogs församling
I Jokkmokks kommun Samtliga församlingar
I Överkalix kommun Överkalix församling
I Kalix kommun Samtliga församlingar
I Övertorneå kommun Samtliga församlingar
I Pajala kommun Samtliga församlingar
I Gällivare kommun Samtliga församlingar
I Älvsbyns kommun Älvsby församling
I Bodens kommun Gunnarsbyns och Edefors församlingar
I Haparanda kommun Samtliga församlingar
I Kiruna kommun Samtliga församlingar
Förordning (1997:818).
Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingsområden
Västra Götalands län
I Gullspångs kommun Amnehärads församling
I Töreboda kommun Töreboda och Fredsbergs församlingar
I Skara kommun Öglunda, Varnhems och Norra Lundby församlingar
I Skövde kommun Bergs, Lerdala, Flistads, Götlunda och Vads församlingar
I Falköpings kommun Brunnhems och Broddetorps församlingar
Dalarnas län
I Vansbro kommun Äppelbo församling
I Malungs kommun Malungs och Lima församlingar
I Gagnefs kommun Mockfjärds och Floda församlingar
I Leksands kommun Leksands, Djura och Åls församlingar
I Rättviks kommun Rättviks och Boda församlingar
I Orsa kommun Orsa församling
I Mora kommun Venjans församling
I Falu kommun Svärdsjö, Envikens och Bjursås församlingar
I Borlänge kommun Samtliga församlingar
I Säters kommun Säters, Stora Skedvi och Gustafs församlingar
* Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2002:60).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Jordförvärvsförordning (1991:736)

Förordning (1992:235) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

  Omfattning
  ny 9 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1126) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:159) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1996:1268) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:818) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1390) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:322) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:60) om jordförvärvsförordningen (1991:736)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:185) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2005:522

Omfattning
upph.