Upphävd författning

Förordning (1991:751) om underrättelse om medlemskap i svenska kyrkan

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991:751
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som anmäler utträde ur svenska kyrkan skall genast få bevis om sin anmälan.

2 §  Pastors underrättelser enligt 18 § andra stycket religionsfrihetslagen (1951:680) till svenska kyrkans centralstyrelse skall innehålla uppgift om personnummer för person som inträtt i eller utträtt ur svenska kyrkan samt tidpunkten då detta skedde.

3 §  Svenska kyrkans centralstyrelses underrättelser enligt 18 § sista stycket religionsfrihetslagen (1951:680) till skatteförvaltningen skall lämnas högst tre gånger om året vid tillfällen som riksskatteverket bestämmer.

[S2]Underrättelserna skall innehålla uppgifter om personnummer för personer som är medlemmar i svenska kyrkan vid en viss tidpunkt. Vid ett av de tillfällen som avses i första stycket skall underrättelserna också innehålla uppgifter om i vilka län personerna är folkbokförda.

Ändringar

Förordning (1991:751) om underrättelse om medlemskap i Svenska kyrkan

Förarbeten
Prop. 1990/91:153
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1995:1213

    Omfattning
    upph.