Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

Departement
Utfärdad
1992-11-02
Ändring införd
SFS 1992:1034
Ikraft
1992-11-20
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:159) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:289) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:1824) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:99) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:1124) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1989:734) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:58) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:156) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:132) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:887) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:7) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:959) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:1180) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1991:808) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:101) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 9 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:1034) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 20 november 1992, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:734), (1990:7), (1990:101), (1990:289), (1990:887), (1990:1124), (1991:99), (1991:132), (1991:156), (1991:808), (1991:1180), (1991:1824), (1992:58), (1992:159) och (1992:959) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1992-11-20

Ändring, SFS 1992:1736

    Omfattning
    upph.