Upphävd författning

Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-11-12
Ändring införd
SFS 1992:1051
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller

  1. räntebidrag för reparationsåtgärder enligt 4 a § förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
  2. räntebidrag för gatukostnadsersättning enligt förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall.

2 §  Räntebidrag enligt de författningar som anges i 1 § lämnas för tid efter utgången av år 1992 bara i den utsträckning som följer av 3 och 4 §§. Äldre föreskrifter som strider mot dessa bestämmelser gäller inte.

3 §  Räntebidrag lämnas inte för tid efter utgången av år 1995.

4 §  För åren 1993--1995 lämnas räntebidrag med den andel av räntebidragsbeloppet för år 1992 som anges i följande sammanställning.

BidragsårAndel av 1992 års bidragsbelopp, procentenheter, om bidraget avser
a) reparationsåtgärderb) gatukostnadsersättning
199375,052,5
199450,035,0
199525,017,5

Ändringar

Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Förarbeten
Prop. 1990/91:144, Bet. 1990/91:BoU20
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (2016:479) om upphävande av förordningen (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Omfattning
upph.