lagen.nu

Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-11-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-06-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-09-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2016-09-01 genom SFS 2016:479

1 § Denna förordning gäller

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Räntebidrag enligt de författningar som anges i 1 § lämnas för tid efter utgången av år 1992 bara i den utsträckning som följer av 3 och 4 §§. Äldre föreskrifter som strider mot dessa bestämmelser gäller inte.

3 § Räntebidrag lämnas inte för tid efter utgången av år 1995.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § För åren 1993--1995 lämnas räntebidrag med den andel av räntebidragsbeloppet för år 1992 som anges i följande sammanställning.

Bidragsår Andel av 1992 års bidragsbelopp, procentenheter, om bidraget avser
a) reparationsåtgärder b) gatukostnadsersättning
1993 75,0 52,5
1994 50,0 35,0
1995 25,0 17,5

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1051

Departement
Näringsdepartementet RS N
Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:144, bet. 1990/91:BoU20, rskr 1990/91:380
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-09-01
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1051

Förordning (2016:479) om upphävande av förordningen (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2016:479
Rubrik
Förordning (2016:479) om upphävande av förordningen (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation