Upphävd författning

Lag (1992:1601) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1601
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1994 års taxering medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, med 1 krona 30 öre per kilometer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1601) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering

Förarbeten
Prop. 1992/93:127, Bet. 1992/93:SkU14
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (1996:492) om upphävande av lagen (1992:1601) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.