Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992:314
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Den som deltar i eller har deltagit i verksamhet som genom produktion av varor och tjänster syftar till att uppnå meningsfullt och utvecklande arbete för arbetshandikappade, får inte obehörigen röja vad han därvid har fått veta om en anvisad arbetstagares personliga förhållanden.
Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i brottsbalken.

Ändringar

Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen