Upphävd författning

Förordning (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:538
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En fullmaktstjänst vid en myndighet som hör till Försvarsdepartementet skall dras in av myndigheten om tjänsten är vakant eller blir ledig.

[S2]Om en arbetstagare med stöd av 7 kap. 8 § första stycket första meningen lagen (1976:600) om offentlig anställning skall förflyttas till myndigheten, behöver fullmaktstjänsten dock inte dras in.

2 §  När en fullmaktstjänst som avses i 16 § förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten dras in med stöd av 1 § denna förordning, skall myndigheten i stället inrätta en tjänst med beteckningen r.

3 §  När en fullmaktstjänst som myndigheten tillsätter dras in med stöd av 1 §, gäller vid inrättandet av en ny tjänst vad som föreskrivs i inrättandeförordningen (1991:1749).

[S2]Myndigheten får dock själv inrätta en fullmaktstjänst för en sådan arbetstagare som skall förflyttas till myndigheten med stöd av 7 kap. 8 § första stycket första meningen lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Ändringar

Förordning (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1994:642

    Omfattning
    upph.