Förordning (1993:1127) om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993:1127
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kommunens beslut i frågor enligt de förordningar som anges i bilagan till denna förordning får sedan länsbostadsnämnden upphört överklagas hos Boverket.

2 §  Boverket prövar även andra frågor om bidrag enligt nämnda förordningar om de annars skulle ha prövats av länsbostadsnämnden.

Bilaga

 1. Förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag,
 2. Förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer,
 3. Förordningen (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn,
 4. Förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1127) om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1994-01-01