Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1152) om gällande räntesats för allemanssparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1993-11-11
Ändring införd
SFS 1993:1152
Ikraft
1993-11-30
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 30 november 1993 och tills vidare årlig ränta med 7 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1152) om gällande räntesats för allemanssparandet

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 30 november 1993, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1993-11-30

Ändring, SFS 1994:16

    Omfattning
    upph.