Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1434 i lydelse enligt SFS 1995:1166
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid tillämpning av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter skall en fysisk person, som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett land som är medlem i Världshandelsorganisationen eller som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Collectivité territoriale de Mayotte, Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, Franska Polynesien, Franska södra och antarktiska territorierna, Nya Kaledonien och tillhörande områden eller Wallis- och Futunaöarna, behandlas som om han vore medborgare i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detsamma gäller för Anguilla, Aruba, Bermuda, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Caymanöarna, Falklandsöarna, Hong Kong, Isle of Man, Kanalöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna, Pitcairn, St Helena, till St Helena hörande områden (Ascension, Tristan da Cunha), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna och Turk- och Caicosöarna. Förordning (1995:1166).

2 §  En juridisk person, som är från något av de länder och territorier som anges i 1 § första meningen och som dessutom bedriver förvärvsverksamhet där, skall vid tillämpning av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter behandlas som om den juridiska personen bedrev verksamheten i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1995:204) om ändring i förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-03-15

Förordning (1995:733) om ändring i förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1166) om ändring i förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01