Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1631 i lydelse enligt SFS 1994:1229
Ikraft
1994-04-01
Upphäver
Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
Förordning (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) om tillstånd att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

[S2]Om det inte krävs tillstånd för att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, tas avgift ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 20 § ordningslagen att använda pyrotekniska varor vid sammankomsten eller tillställningen.

[S3]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för

tillstånd tillavgiftsklass
1. allmän sammankomst eller cirkusföreställning1
2. offentlig tillställning2
3. användande av pyrotekniska varor2
Förordning (1994:1229).

2 §  Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt vissa bestämmelser i 3 kap.ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för

tillstånd tillavgiftsklass
1. användande av offentlig plats (3 kap. 1 § första stycket ordningslagen) 2. sprängning och skjutning med eldvapen (3 kap. 6 § första stycket ordningslagen) 3. skjutning utomhus med luft- eller fjädervapen (3 kap. 6 § andra stycket ordningslagen) 4. användande av skjutbana (3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen) 5. användande av skjutbana, när ansökan endast avser förlängning av tidigare tillstånd (3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen) 6. användande av pyrotekniska varor (3 kap. 7 § ordningslagen) 7. penninginsamling (enligt lokal föreskrift) 8. övriga fall (enligt lokal föreskrift) Förordning (1994:1229).2 3 2 6 1 2 1 2

3 §  Om en ansökan om tillstånd till allmän sammankomst eller cirkusföreställning innefattar prövning även enligt 3 kap.ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen, skall endast en avgift tas ut, varvid avgiftsklass 1 tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994, då förordningen (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster och förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:1229) om ändring i förordningen (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01