Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1994-06-30
Ändring införd
SFS 1994:1139
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 oktober 1994:
 1. sjölagen (1994:1009),
 2. lagen (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken (1981:774),
 3. lagen (1994:1011) om ändring i lagen (1914:45) om kommission,
 4. lagen (1994:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal,
 5. lagen (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
 6. lagen (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297),
 7. lagen (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105),
 8. lagen (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
 9. lagen (1994:1019) om ändring i sjömanslagen (1973:282),
 10. lagen (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,
 11. lagen (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.,
 12. lagen (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
 13. lagen (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,
 14. lagen (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929),
 15. lagen (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,
 16. lagen (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
 17. lagen (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn,
 18. lagen (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och
 19. lagen (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.

Ändringar

Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning