Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
SFS 1994:1236 i lydelse enligt SFS 2020:634
Ikraft
1994-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  I denna förordning regleras producenters skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat ut. Förordning (2004:734).

2 §  Med däck avses i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon. Förordning (2002:937).

3 §  Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck.

[S2]Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

[S3]Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna förordning. Förordning (2007:188).

4 §  En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

[S2]En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna däcken.

[S3]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1998:935).

5 §  En producent skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.

[S2]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten i första stycket. Förordning (2005:677).

6 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap.4, 29 och 30 §§miljötillsynsförordningen. Förordning (2020:634).

7 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:935).

Ändringar

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:1084) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:786) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:935) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:937) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:734) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:677) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2007:188) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2020:634) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-08-01