Inaktuell version

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Version: 2004:734

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:734
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning regleras producenters skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat ut. Förordning (2004:734).

2 §  Med däck avses i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon. Förordning (2002:937).

3 §  Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck.

[S2]Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

[S3]Den som är producent enligt förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna förordning. Förordning (1997:786).

4 §  En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

[S2]En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna däcken.

[S3]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1998:935).

5 §  En producent skall till Naturvårdsverket lämna

 1. uppgifter om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen samt andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck,
 2. de uppgifter om mängden mottagna däck och andra förhållanden som behövs för att kontrollera att de i 1 § andra stycket angivna nivåerna uppnås.

[S2]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheter som avses i första stycket. Förordning (1998:935).

6 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:935).

7 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:935).

Ändringar

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:1084) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:786) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:935) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:937) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:734) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:677) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2007:188) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01