Upphävd författning

Förordning (1994:417) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:417
Ikraft
1994-05-30
Upphäver
Förordning (1993:954) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Haiti i följande omfattning, nämligen
  1. 3--5 §§, 7 a § och 8 § med anledning av resolution nr 841 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 16 juni 1993, och
  2. 3--5 §§, 7 a §, 7 c § och 8 § med anledning av resolution nr 917 (1994) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 6 maj 1994.

Ändringar

Förordning (1994:417) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1994-05-30

Förordning (1994:1326) om upphävande av två förordningar avseende Haiti

    Omfattning
    upph.