Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:42) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1994-02-15
Ändring införd
SFS 1994:42
Ikraft
1994-03-08
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 4,25 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,50 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:42) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 8 mars 1994, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1994-03-08

Ändring, SFS 1995:344

    Omfattning
    upph.