Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:549 i lydelse enligt SFS 2003:968
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1990:983) om nedsättning av socialavgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Regeringen föreskriver att prövningen enligt 3 § tredje stycket lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall göras av Skatteverket. Förordning (2003:968).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter skall upphöra att gälla. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tiden före den 1 juli 1994.
    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1998:1732) om öndring i förordningen (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2003:968) om ändring i förordningen (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01