Upphävd författning

Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 1999:1029
Upphäver
Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.

LänKommunerSkattesats, procent
StockholmsSamtliga18,93
UppsalaSamtliga19,53
SödermanlandsSamtliga19,63
ÖstergötlandsSamtliga19,00
JönköpingsSamtliga19,18
KronobergsSamtliga20,06
KalmarSamtliga20,41
BlekingeSamtliga19,14
SkåneSamtliga19,60
HallandsSamtliga19,38
Västra GötalandsSamtliga19,74
VärmlandsSamtliga20,35
ÖrebroSamtliga19,27
VästmanlandsSamtliga19,97
DalarnasSamtliga19,66
GävleborgsSamtliga19,25
VästernorrlandsSamtliga20,64
JämtlandsSamtliga20,42
VästerbottensSamtliga20,25
NorrbottensSamtliga20,13

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 18,29 procent. Förordning (1999:1029).

2 §  Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.

LandstingSkattesats, procent
Stockholms läns9,88
Uppsala läns9,28
Östergötlands läns9,81
Jönköpings läns9,63
Kronobergs läns8,75
Kalmar läns8,40
Blekinge läns9,67
Skåne läns9,21
Hallands läns9,43
Västra Götalands läns9,07
Värmlands läns8,46
Örebro läns9,54
Västmanlands läns8,84
Dalarnas läns9,15
Gävleborgs läns9,56
Västernorrlands läns8,17
Jämtlands läns8,39
Västerbottens läns8,56
Norrbottens läns8,68

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 10,52 procent. Förordning (1999:1029).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1282) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1181) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§: omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1528) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1029) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2004:881

Omfattning
upph.