Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:336) om gällande räntesats för allemanssparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-05-06
Ändring införd
SFS 1996:336
Ikraft
1996-05-29
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 29 maj 1996 och tills vidare årlig ränta med 6 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:336) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1996-05-29

Ändring, SFS 1996:514

    Omfattning
    upph.